1. یا حسین غریب مادر(سید جواد ذاکر)
  2. منو یه کم ببین (سید رضا نریمانی)
  3. کرب و بلا نبر ز یادم (جواد مقدم)
  4. من یه پرنده ام خداییه دلم (جواد مقدم)