1. عاشق (قمیشی)
  2. همدم (معین)
  3. پرنده مهاجر (داریوش)
  4. چه بگویم (سالار عقیلی)
  5. گروه سون

همدم (معین)